Основні елементи та робота конденсаційної установки

Міністерство освіти і науки України

Національний університет

Кафедра

Реферат на тему:

«Конденсаційні установки »

3 дисципліни: « Теплові електричні станції »

Виконав:

студент групи

.

Прийняв:

т

-2013

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

Основні елементи та робота конденсаційної установки………………………..4

Тепловий баланс конденсатора…………………………………………………..5

Пуск і зупинка конденсаторної установки………………………………………7

Подача циркулюючої води……………………………………………………….7

Відсмоктування парогазової суміші з конденсатора…………………………...8

Деаерація у конденсаторі………………………………………………………..11

Боротьба з підсмоктуванням води охолодження………………………………12

Ввімкнення конденсаторної помпи…………………………………………….15

Пуск ежекторів і набір вакууму………………………………………………...16

Якість конденсату………………………………………………………………..17

Сучасні конденсатори для турбін насиченої пари…………………………….18

Висновок………………………………………………………………………….24

Список використаної літератури………………………………………………..25

Вступ

Замкненість пароводяного циклу ТЕС та АЕС досягається конденсацією відпрацьованої пари у конденсаційній установці (конденсаторі). Цей процес відбувається при постійному тискові завдяки передачі тепла конденсації пари воді охолодження. Відомо, що чим нижча температура конденсації, тим Основні елементи та робота конденсаційної установки нижчий тиск у конденсаторі і вища теплова економічність паротурбінної установки при незмінних початкових параметрах. Це зв’язано з тим, що характеристики водяної пари такі, що розширення пари у турбіні до тисків, менших від атмосферного, дозволяє збільшити теплоперепад на 25 – 35 % в залежності від початкових параметрів пари. Тому завданням конструкторів та експлуатаційного персоналу ТЕС та АЕС є досягнення і підтримання вакууму у вихлопному патрубку турбіни і в самому конденсаторі.

Найпростішим способом збільшення перепаду тепла може бути підвищення початкових параметрів перед турбіною або зниження тиску пари після турбіни. Створення низького тиску відпрацьованої пари (вакууму) за останнім східцем турбіни забезпечується за допомогою конденсаторної установки Основні елементи та робота конденсаційної установки. В конденсаторі турбіни відпрацьована пара перетворюється в рідину - конденсат, який потім знову поступає на живлення котла.

Відпрацьована в турбіні пара потрапляє в конденсатор через горловину, безперервно стикаючись з холодними зовнішніми стінками трубок, всередині яких рухається охолоджуюча вода, пара конденсується, стікає в низ конденсатора і через збірник конденсату безперервно відкачується конденсатними помпами.

Основні елементи та робота конденсаційної установки

Схема конденсаційної установки зображена на рис.1. З вихідного патрубка турбіни у паровий об’єм трубної системи конденсатора потрапляє пара, що відпрацювала у турбіні. Через трубки конденсатора циркуляційним насосом прокачується вода охолодження.

Конденсат, що утворився, стікає у нижню частину конденсатора і конденсатним Основні елементи та робота конденсаційної установки насосом повертається у цикл. Розрідження у вихлопному патрубку турбіни і у конденсаторі забезпечують пароструминним ежектором. Внаслідок розрідження у паровому просторі конденсатора через нещільності з’єднання турбіни з конденсатором та мікротріщини у корпусі постійно поступає повітря з навколишнього середовища, тому ежектор повинен працювати безперервно, відсмоктуючи повітря разом з деякою кількістю пари.Вакуум у конденсаторі впливає на теплову ефективність станції. Зниженням тиску в конденсаторі з 0.004 до 0.003 МПа можна збільшити ККД установки приблизно на 2% і, навпаки, збільшення тиску з 0.004 до 0.005 МПа призведе до зменшення ККД більше ніж на 1%.

Конденсація пари у конденсаторі відбувається завдяки нагріву циркуляційної води охолодження від початкової температури tox1 до Основні елементи та робота конденсаційної установки кінцевої tox2 , див. рис.2, тому температура конденсації завжди перевищує tox2 і може лише наближатися до неї.

В конденсатор разом з парою потрапляє деяка кількість газів (які не конденсуються) через присмокти або внаслідок нещільностей. Наявність газів у парі погіршує теплообмін між парою, яка омиває трубки ззовні і водою яка є в середині трубок. Тому з конденсатора поводиться безперервне видалення газів за допомогою парового або гідроежектора через патрубок. Ежектор відсмоктує суміш пари і повітря, щоб зменшити вміст пари в пароповітряній суміші і не перевантажувати ежектор, конденсатор має спеціально виділене повітроохолоджуючу частину трубного пучка, яка встановлена на шляху повітря до труб відсмоктування. Якщо Основні елементи та робота конденсаційної установки конденсат порівняно довго контактує з поверхнею холодних трубок, його температура може стати нижчою від температури насичення, що являє собою процес переохолодження конденсату. З метою уникнення переохолодження сучасні конденсатори виконують з таким компонуванням трубного пучка, за якого забезпечується доступ пари в нижню частину конденсатора.


documentbdlfdrl.html
documentbdlflbt.html
documentbdlfsmb.html
documentbdlfzwj.html
documentbdlghgr.html
Документ Основні елементи та робота конденсаційної установки